29 Tháng 1 2023

Danh sách và thứ hạng của các kỳ thủ tham dự cúp HDBank các năm qua

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ghi chú: Tại  tên cột mỗi năm: C= Challengers | Phái: m= nam; f= nữ |  Có thể bấm vào tên tiêu đề của từng cột để xem dữ liệu được xếp theo thứ tự ngược lại


Danh sách và thứ hạng của các kỳ thủ

ID Name FED Flag S 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019M 2016C 2017C 2018C 2019C Times
1 Aaryan Varshney IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­123 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
2 Aayush Bhattacherjee IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 1
3 Abbondanza Lionel FRA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­92 1
4 Abelgas Roel PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­81 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
5 Abhishek Kelkar IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­64 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
6 Adam Adonis Iskandar Danial MAS m ­­65 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
7 Agapito Sheen Rose PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­85 ­­­­ 1
8 Akshat Khamparia IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­60 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
9 Alfred Nathan S W ENG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
10 Ali Muhammad Lutfi INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
11 An Dinh Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­82 ­­­­ ­­94 2
12 Anand Nadar IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­54 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
13 Antonio Rogelio Jr PHI m ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
14 Aplin Christer Jon SGP m ­­­­ ­­88 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
15 Aravindh Chithambaram Vr. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
16 Arellano Robert PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­124 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
17 Ashwin Jayaram IND m ­­­­ ­­­­ ­­32 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
18 Aulia Medina Warda INA f ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
19 Bao Khoa VIE m ­­30 ­­30 ­­62 ­­­­ ­­33 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­103 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
20 Barbosa Oliver PHI m ­8 ­­12 ­­11 ­­­­ ­­23 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
21 Berkes Ferenc HUN m ­­­­ ­­­­ ­5 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
22 Bersamina Paulo PHI m ­­­­ ­­18 ­­35 ­­25 ­­12 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
23 Bhambure Shantanu IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­82 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
24 Bitoon Jimson PHI m ­­­­ ­­­­ ­­91 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
25 Bitoon Richard PHI m ­­22 ­­­­ ­­38 ­­­­ ­­22 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
26 Boricsev Oleg HUN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­37 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
27 Borigas Edgardo HKG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­72 1
28 Borsos Bogdan UKR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
29 Brown Geoffrey M ENG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­15 ­­32 ­­­­ 2
30 Bu Xiangzhi CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
31 Bui Dang Loc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ 1
32 Bui Duc Huy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­­­ ­­10 2
33 Bui Huy Phuoc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ 1
34 Bui Kha Nhi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­116 ­­­­ ­­­­ 1
35 Bui Kim Le VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­80 ­­­­ ­­­­ 1
36 Bui Ngoc Anh Thi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­54 ­­82 2
37 Bui Nguyen Luong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­­­ 1
38 Bui Thi Diep Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ 1
39 Bui Tran Minh Khang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 1
40 Bui Trong Hao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­46 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
41 Bui Tuyet Hoa VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­111 1
42 Bui Van Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­­­ 1
43 Bulmaga Irina ROU f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
44 Cahyadi INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 ­­66 ­­69 3
45 Calica Io Aristotle Nikolai FID m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 1
46 Can Chi Thanh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­83 ­­71 2
47 Cao Hue Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­125 1
48 Castellano Christopher PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­115 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
49 Chan Kim Yew MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
50 Chan Yi Meng Ryan MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­130 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
51 Chan Yi Ren Daniel SGP m ­­­­ ­­21 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
52 Chanda Sandipan IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
53 Chandratreya Prachiti IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­131 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
54 Chen Qi B CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 ­­21 ­­38 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
55 Cheparinov Ivan GEO m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­11 ­­­­ ­­21 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
56 Chin Francis Choy Wan MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 1
57 Cho Seongho KOR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
58 Chu Quoc Thinh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­­ ­­29 2
59 Chu Wei Chao CHN m ­­­­ ­­­­ ­­64 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­­­ ­­36 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
60 Chung Juen Sen SGP m ­­­­ ­­91 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
61 Concio Michael Jr. PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­33 ­8 2
62 Cox Tristan A ENG m ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
63 Cuhendi Sean Winshand INA m ­­­­ ­­36 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­45 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
64 Czebe Attila HUN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­46 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
65 Dang Anh Quoc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­97 ­­­­ ­­­­ 1
66 Dang Le Xuan Hien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­57 1
67 Dang Ngoc Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­80 1
68 Dang Nguyen Thanh Cong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­107 1
69 Dang Vu Dung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 1
70 Dao Minh Nhat VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­114 ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­­­ 2
71 Dao Ngoc Minh Chau VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­120 1
72 Dao Thi Le Xuan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­123 ­­­­ ­­­121 2
73 Deepan Chakkravarthy J. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
74 Demchenko Anton RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­14 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
75 Deshpande Aniruddha IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
76 Dinh Tran Nhat Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­136 1
77 Divya Deshmukh IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­56 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
78 Dixit Nikhil IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­45 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
79 Do An Hoa VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­90 ­­­­ 1
80 Do Thi Thuong VIE f ­­­­ ­­82 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
81 Doan Thu Huyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­93 ­­­­ 1
82 Doan Van Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­111 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
83 Dong Khanh Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 1
84 Dong Zhaorui CHN m ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
85 Duong Ngoc Minh Chau VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­110 1
86 Duong Thuong Cong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­­­ ­­­­ 2
87 Duong Van Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­59 ­­­­ 1
88 Dwitama Gelar Sagara INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ 1
89 Edithso Samantha INA f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 ­­42 2
90 Emojong Elijah UGA m ­­­­ ­­­­ ­­45 ­­46 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
91 Emperado Emmanuel PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­103 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
92 Eng Andre Jerome SGP m ­­­­ ­­60 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
93 Erigaisi Arjun IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
94 Ervan Mohamad INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
95 Fadzil Muhd Idraki MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­­­ 1
96 Fang Yan CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
97 Fenil Shah IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
98 Fernandez Daniel Howard ENG m ­­45 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
99 Ferriol Gerald PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­95 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
100 Frayna Janelle Mae PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­132 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
101 Fu Jinghao CHN m ­­­­ ­­93 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
102 Gandhi Anish IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
103 Gao Hanxue CHN f ­­­­ ­­89 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
104 Gao Rui CHN m ­­­­ ­8 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
105 Gara Ticia HUN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
106 Garcia Jan Emmanuel PHI m ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­22 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
107 Gatus Edmundo PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
108 Godbole Atharva IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­83 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
109 Goganov Aleksey RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
110 Goh Wei Ming Kevin SGP m ­­33 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
111 Gokhale Anupama IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­30 ­­­­ 1
112 Gomes Mary Ann IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­54 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
113 Gomez John Paul PHI m ­3 ­­32 ­­10 ­­23 ­6 ­­­­ ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
114 Gopal G.N. IND m ­­­­ ­­25 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
115 Gordievsky Dmitry RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
116 Grafil Franz Robert PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
117 Gu Tianlu CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­98 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
118 Gu Xiaobing CHN f ­­­­ ­­40 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­104 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
119 Gukesh D IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­4 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
120 Hanumantha R. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ 1
121 Harini S. IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­63 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
122 Harsha Bharathakoti IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
123 Hesham Abdelrahman EGY m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­57 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
124 Ho Dang Nhat Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­133 1
125 Ho Ngoc Vy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­122 ­­­­ ­­96 2
126 Hoa Quang Bach VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­88 ­­­­ 1
127 Hoang Anh Tuan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­130 ­­­­ ­­­­ 1
128 Hoang Le Minh Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 1
129 Hoang Quoc Khanh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­22 ­­74 2
130 Hoang Thi Hai Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­30 ­­40 ­­­­ 2
131 Hoang Thi Nhu Y VIE f ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­29 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
132 Hoang Viet VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­58 2
133 Htay Min Lwin MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
134 Htet Zaw Phone MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 1
135 Huang Renjie CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
136 Huynh Kim Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­105 ­­­­ ­­­112 2
137 Huynh Lam Binh Nguyen VIE m ­­­­ ­­­­ ­­27 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
138 Huynh Le Minh Hoang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­­­ ­­97 2
139 Huynh Phuc Minh Phuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­109 ­­­­ ­­­126 2
140 Huynh Thien Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­117 ­­­­ ­­­­ 1
141 Ikeda Junta AUS m ­­­­ ­­81 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
142 Ilamparthi A R IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­109 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
143 Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­9 ­­­­ ­­12 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
144 Ivana Maria Furtado IND f ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­54 ­­­­ ­­­­ ­­­101 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
145 Jagadeesh Balakrishnan SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­89 ­­­­ ­­­­ 1
146 Jayaram R. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­74 ­­­­ 1
147 Jishitha D IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­109 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
148 Karavade Eesha IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­79 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
149 Karthik Venkataraman IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
150 Karthikeyan Murali IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
151 Karthikeyan P. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
152 Kashlinskaya Alina RUS f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
153 Kathmale Sameer IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 ­­69 ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
154 Kavinda Akila SRI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­85 ­­­­ ­­­142 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
155 Kebbedies Frank GER m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
156 Keok Kai En MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­60 1
157 Kieu Bich Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­­­ 1
158 Kim Jinsoo KOR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­83 ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ 2
159 Kishan Gangolli IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­12 ­­­­ 1
160 Kongsee Uaychai THA m ­­44 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
161 Krishna Teja N IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
162 Krishnan Ritvik IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­79 ­­­­ 1
163 Krithigga K IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­137 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
164 Krysa Leandro ARG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­14 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
165 Kuderinov Kirill KAZ m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­16 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
166 Kulkarni Bhakti IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
167 Kulkarni Chinmay IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
168 Kulkarni Rakesh IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­44 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
169 Kulkarni Vinayak IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­105 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
170 Kunal M. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­98 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
171 Kwon Sehyun KOR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­128 ­­­111 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
172 Kyaw Lin Naing MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­87 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
173 Lagutin Nelman PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­16 ­­­­ ­­­­ 1
174 Lam Hoang Long VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­121 ­­­­ ­­­­ 1
175 Laxman R.R. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­86 ­­45 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
176 Laylo Darwin PHI m ­­42 ­­­­ ­­25 ­­­­ ­­14 ­­­­ ­­52 ­­­­ ­­63 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
177 Le Hoa Binh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­92 ­­­­ 1
178 Le Hong Minh Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­62 ­­­­ ­­43 2
179 Le Kieu Thien Kim VIE f ­­­­ ­­46 ­­60 ­­57 ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
180 Le Minh Thu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­113 1
181 Le Ngo Thuc Han VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­98 ­­­­ ­­­­ 1
182 Le Ngoc Minh Truong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­124 1
183 Le Phi Long VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­86 ­­­­ ­­­­ 1
184 Le Phu Nguyen Thao VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 1
185 Le Quang Liem VIE m ­4 ­2 ­1 ­3 ­1 ­­­­ ­1 ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
186 Le Quang Long VIE m ­­­­ ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
187 Le Sy Toan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­108 ­­­­ 1
188 Le Thanh Tu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
189 Le Thi Nhu Quynh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­56 ­­­­ ­­­­ 1
190 Le Thien Vi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­37 1
191 Le Thuy An VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­55 1
192 Le Vu Hoai An VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­113 ­­­­ ­­­­ 1
193 Lee Christopher MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 1
194 Lee Jun Hyeok KOR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
195 Lee Kyungseok KOR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­36 ­­­­ ­­­­ 2
196 Lee Peng Keong SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­78 1
197 Legaspi Rhobel PHI m ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
198 Lei Tingjie CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­30 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
199 Li Chao B CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
200 Li Hanbin CHN m ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
201 Li Shilong CHN m ­­­­ ­­17 ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
202 Li Wenxiang CHN m ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
203 Li Yankai CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­40 ­­16 ­­35 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
204 Lim Zhuo Ren MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
205 Lin Yi CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
206 Liu Guanchu CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­22 ­5 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
207 Liu Hongyan CHN f ­­­­ ­­­­ ­­80 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
208 Liu Xiangyi SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 ­­31 ­­­­ ­­51 ­­­­ ­­­107 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
209 Liu Zhaoqi CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­90 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
210 Liyanage Ranindu Dilshan SRI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
211 Llaneza Vega Marcos ESP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
212 Looi Xin Hao MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­114 ­­­102 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
213 Lou Yiping CHN m ­­11 ­­­­ ­­14 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
214 Lu Shanglei CHN m ­9 ­­­­ ­2 ­9 ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
215 Lu Yijie CHN m ­­15 ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
216 Luanchen Yuantai CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­60 ­­­­ ­­­­ 1
217 Luong Hoang Tu Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­68 2
218 Luu Huong Cuong Thinh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ ­­­­ 1
219 Luu Quoc Viet VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ 1
220 Luu Tran Nguyen Khoi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­96 ­­­­ ­­­­ 1
221 Ly Moulthun AUS m ­­­­ ­­43 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
222 Ly Nguyen Ngoc Chau VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 ­­­­ ­­­118 2
223 Ly Nguyen Ngoc Tran VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­115 ­­­­ ­­­134 2
224 Ma Lin CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­106 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
225 Ma Zhonghan CHN m ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
226 Mai Hieu Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­119 ­­­­ ­­91 2
227 Mai Le Khoi Nguyen VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­33 ­­­­ ­­­­ 1
228 Manish Anto Cristiano F IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
229 Manush Shah IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­101 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
230 Mao Tuan Dung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­89 ­­­­ 1
231 Mareco Sandro ARG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­1 ­­23 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
232 Mclaren Brian CAN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­138 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
233 Megaranto Susanto INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
234 Mendonca Leon Luke IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
235 Michalik Peter CZE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­25 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
236 Miciano John Marvin PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­25 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
237 Mithil Ajgaonkar IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
238 Mohd Rizal Muhd Haiqal MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­109 ­­­­ 1
239 Mokashi Rohit IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­38 1
240 Moksh Amit Doshi IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­89 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
241 Molofej Denis LTU m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ 1
242 Mordido Kylen Joy PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­6 ­­18 2
243 Mu Ke CHN m ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
244 Muminova Nafisa UZB f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­62 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
245 Myo Naing MYA m ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­­­ ­­42 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
246 Nair Sanjeev IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­101 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
247 Nandhidhaa P V IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­19 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
248 Nasanjargal Urtnasan MGL m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­62 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
249 Navalgund Niranjan IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
250 Navaratnam Rohan Shan Tze MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­129 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
251 Nghiem Thao Tam VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 1
252 Ngo Bao Quyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­111 ­­­­ ­­­­ 1
253 Ngo Duc Tri VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ 1
254 Ngo Thi Kim Cuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
255 Nguyen Anh Khoa VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­93 1
256 Nguyen Dinh Thien Phuc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­115 1
257 Nguyen Dinh Trung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­7 ­­­­ 1
258 Nguyen Duc Dung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­66 ­­87 ­­­­ 2
259 Nguyen Duc Duy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­­­ 1
260 Nguyen Duc Gia Bach VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­­­ 1
261 Nguyen Duc Hoa VIE m ­­17 ­­11 ­­31 ­4 ­7 ­­­­ ­­­­ ­­41 ­­­122 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
262 Nguyen Duc Viet VIE m ­­53 ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
263 Nguyen Gia Khanh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­113 ­­­­ 1
264 Nguyen Ha Phuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­83 1
265 Nguyen Hoai An VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­89 1
266 Nguyen Hoai Nam VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­106 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
267 Nguyen Hoang Anh VIE f ­­­­ ­­78 ­­99 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
268 Nguyen Hoang Bach VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­116 ­­­­ 1
269 Nguyen Hoang Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­126 ­­­­ ­9 ­­23 ­­­­ 3
270 Nguyen Hoang Hiep VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­46 ­­­­ 1
271 Nguyen Hoang Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­95 ­­­­ 1
272 Nguyen Hoang Minh Chau VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­135 1
273 Nguyen Hoang Nam VIE m ­­­­ ­­13 ­­54 ­­51 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­113 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
274 Nguyen Hoang Phuc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 1
275 Nguyen Hoang Thai Nghi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­126 ­­­­ ­­­­ 1
276 Nguyen Hoang Thai Nghiem VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­118 ­­­­ ­­­­ 1
277 Nguyen Hong Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­64 ­­­­ ­­­­ 1
278 Nguyen Hong Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­20 1
279 Nguyen Huynh Minh Huy VIE m ­­­­ ­­49 ­­13 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
280 Nguyen Huynh Minh Thien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­10 ­­­­ 1
281 Nguyen Huynh Quoc Vy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­114 ­­­­ ­­­­ 1
282 Nguyen Huynh Tu Phuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­139 1
283 Nguyen Khac Tu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 1
284 Nguyen Le Cam Hien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­45 1
285 Nguyen Linh Dan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­­­ ­­­­ 1
286 Nguyen Minh Chi Thien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­114 1
287 Nguyen Minh Tra VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­107 ­­­­ 1
288 Nguyen Minh Tuan VIE m ­­61 ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
289 Nguyen My Hanh An VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 1
290 Nguyen Nghia Gia An VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­80 ­­­­ 1
291 Nguyen Ngo Lien Huong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­63 ­­­­ ­­25 2
292 Nguyen Ngoc Hien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­­­ 1
293 Nguyen Ngoc Phong Nhi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­112 ­­­­ 1
294 Nguyen Ngoc Phuong Nghi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­127 1
295 Nguyen Phuong Ngan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­110 ­­­­ ­­­­ 1
296 Nguyen Quang Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­109 1
297 Nguyen Quang Trung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­35 ­­22 2
298 Nguyen Quoc Truong Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­107 ­­­­ ­­­­ 1
299 Nguyen Quynh Anh VIE f ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
300 Nguyen Sy Hung VIE m ­­48 ­­62 ­­85 ­­40 ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
301 Nguyen Tan Hoang Nam VIE m ­­­­ ­­80 ­­92 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
302 Nguyen Tan Thinh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­52 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
303 Nguyen Thai Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­35 1
304 Nguyen Thanh Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­104 ­­­­ 1
305 Nguyen Thanh Lam VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ 1
306 Nguyen Thanh Nghia VIE m ­­58 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
307 Nguyen Thanh Son VIE m ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
308 Nguyen Thanh Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­129 1
309 Nguyen Thi Hanh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­95 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
310 Nguyen Thi Hong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­118 ­­­­ 1
311 Nguyen Thi Hong Chau VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­103 ­­­­ 1
312 Nguyen Thi Khanh Van VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­86 ­­­­ 1
313 Nguyen Thi Kieu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­140 1
314 Nguyen Thi Mai Lan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­122 1
315 Nguyen Thi My Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­111 ­­­­ 1
316 Nguyen Thi Thao Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­38 ­­­­ ­­­­ 1
317 Nguyen Thi Thuy Quyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­­­ ­­­­ 1
318 Nguyen Thi Thuy Trien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­­­­ ­­50 2
319 Nguyen Thien Viet VIE m ­­­­ ­­31 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
320 Nguyen Thuy Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­79 1
321 Nguyen Tien Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­­­ ­­­­ 1
322 Nguyen Trung Dung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­90 1
323 Nguyen Van Quan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­14 ­­41 ­­44 3
324 Nguyen Van Thanh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­90 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
325 Nguyen Van Toan Thanh VIE m ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­15 ­­­­ 2
326 Nguyen Van Vong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­120 ­­­137 2
327 Nguyen Viet Huy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ 1
328 Nguyen Xuan Minh Hang VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­105 1
329 Ni Shiqun CHN f ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
330 Ning Kaiyu CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­92 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
331 Nishant Malhotra IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
332 Nitin S. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­40 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
333 Nitish Belurkar IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
334 Nolte Rolando PHI m ­­­­ ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
335 Nouri Alekhine PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­140 ­­­­ ­­24 ­­57 ­­­­ 3
336 Nouri Hamed PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­44 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
337 Ocido Michael PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­1 ­­­­ 1
338 Olay Edgar Reggie PHI m ­­­­ ­­45 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
339 Ong The Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­81 ­­­­ 1
340 Padmini Rout IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
341 Pankaj Sindhu IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 ­­­­ ­­­­ 1
342 Panopio Jr Rodolfo PHI m ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­139 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
343 Papp Gabor HUN m ­­­­ ­­­­ ­­16 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
344 Paragua Mark PHI m ­­­­ ­­16 ­4 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
345 Parnali S Dharia IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­125 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
346 Pena Gomez Manuel ESP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
347 Pham Anh Kien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­105 ­­­­ 1
348 Pham Bich Ngoc VIE f ­­­­ ­­75 ­­77 ­­66 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
349 Pham Cong Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­36 ­­­­ 1
350 Pham Dang Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­106 ­­­­ 1
351 Pham Hoang Nhat Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­78 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
352 Pham Linh Nham VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­128 ­­­­ ­­­­ 1
353 Pham Phu Quang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­15 1
354 Pham Quang Dung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­­­ 1
355 Pham Quang Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­106 ­­­­ ­­­­ 1
356 Pham Thi Huong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­115 ­­­­ 1
357 Pham Thi Ngoc Tu VIE f ­­46 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
358 Pham Viet Thien Phuoc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­86 1
359 Pham Xuan Dat VIE m ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­118 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
360 Phan Dinh Nhat Khanh VIE m ­­63 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
361 Phan Ngoc Hieu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­56 ­­­­ 1
362 Phan Ngoc Long Chau VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­119 1
363 Phan Nguyen Dang Kha VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ 1
364 Phan Nguyen Mai Chi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­93 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
365 Phan Nguyen Thai Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­106 1
366 Phan Phuong Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­6 ­­16 ­4 3
367 Phan Tran Bao Khang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 1
368 Phan Van Han VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­97 ­­­­ 1
369 Piasetski Leon CAN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­87 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
370 Pichot Alan ARG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
371 Pitirotjirathon Jirapak THA m ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
372 Popov Ivan RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­7 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
373 Pranesh M IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
374 Prasanna Raghuram Rao IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­10 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
375 Pratyusha Bodda IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­108 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
376 Predke Alexandr RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­10 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
377 Priyanka K IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­126 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
378 Priyanka Nutakki IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
379 Puranik Abhimanyu IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­72 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
380 Qiu Mengjie CHN f ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
381 Quan My Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­132 1
382 Quizon Daniel PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­22 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
383 Racasa Antonella Berthe PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­59 1
384 Raghunandan Kaumandur Srihari IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­12 ­­27 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
385 Rahul Srivatshav P IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­52 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
386 Raja Harshit IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
387 Raja Rithvik R IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­91 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
388 Rakhmanov Aleksandr RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
389 Rakshitta Ravi IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­141 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
390 Rathnakaran K. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­52 ­­80 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
391 Ren Xiaoyi CHN f ­­­­ ­­­­ ­­72 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
392 Reyes Narquingden PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
393 Rohith Krishna S IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
394 Roque Merben PHI m ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
395 Rowe Duane JAM m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
396 Roy Marpaung INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­88 1
397 Rozum Ivan RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­6 ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
398 Sadorra Julio Catalino PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­32 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
399 Saduakassova Dinara KAZ f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 ­­17 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
400 Sahil Tickoo IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­127 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
401 Salvador Roland PHI m ­­10 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
402 Samant Aditya S IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­89 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
403 Sammed Jaykumar Shete IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­66 ­­32 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
404 Samrat Ghorai IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 1
405 San Diego Jerlyn Mae PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­67 2
406 Santiago Yago De Moura BRA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­35 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
407 Saravana Krishnan P. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
408 Schebler Gerhard GER m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
409 Senador Emmanuel PHI m ­­49 ­­27 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
410 Sethuraman S.P. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­85 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
411 Setyaki Azarya Jodi INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­57 ­­30 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
412 Shahid Ahmed S.K. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­12 1
413 Shahil Dey IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­113 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
414 Shanava Konstantine GEO m ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
415 Shao Shuai CHN m ­­62 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
416 Sharma Dinesh K. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­78 ­­57 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
417 Shek Daniel ENG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­117 ­­­­ 1
418 Shen Siyuan CHN m ­­51 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
419 Shen Yang CHN f ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
420 Shubham Shukla IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 ­­­­ ­­62 2
421 Shyaamnikhil P IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­17 ­­­­ ­­­­ ­­17 ­­61 ­­86 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
422 Shyam Sundar M. IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­11 ­­­­ ­­­­ ­­14 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
423 Siddharth Jagadeesh SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­79 ­­­­ ­­­­ 1
424 Sihite Chelsie Monica Ignesias INA f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­93 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
425 Singgih Diajeng Theresa INA f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­121 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
426 Sivuk Vitaly UKR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­29 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
427 Snehal Bhosale IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­82 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
428 Soham Datar IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­119 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
429 Song Yuxin CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­117 ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ 2
430 Stefanova Antoaneta BUL f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­72 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
431 Sukandar Irine Kharisma INA f ­­38 ­­55 ­­19 ­­21 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
432 Sushrutha Reddy IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­72 ­­­­ 1
433 Swati Ghate IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­123 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
434 Ta Nguyen Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­128 1
435 Taher Yoseph Theolifus INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­33 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
436 Tan Weiliang SGP m ­­27 ­­52 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
437 Tarimo Didik Widiarso INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­78 ­­96 ­­­­ 2
438 Tarini Jagadeesh SGP f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­125 ­­­­ ­­­­ 1
439 Teh Eu Wen Aron MAS m ­­­­ ­­66 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
440 Tekno Sandjojo INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­­­ ­­­­ 1
441 Thanh Uyen Dung VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­101 ­­­­ 1
442 Thilakarathne G M H SRI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­81 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
443 Thipsay Bagyashree Sathe IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­122 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
444 Tiauson Recarte PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­­26 2
445 To Ngoc Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 ­­­­ 1
446 Tobing Daniel Hermawan Lumban INA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­105 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
447 Toh Joseph MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 1
448 Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­88 ­­51 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
449 Ton Nu Quynh Duong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­108 ­­­­ ­­85 2
450 Ton That Nhu Tung VIE m ­­54 ­­65 ­­56 ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
451 Tong Thai Hoang An VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­141 1
452 Torre Eugenio PHI m ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
453 Tran Dang Minh Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­­­ 1
454 Tran David HUN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­118 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
455 Tran Hoang Phuc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­103 1
456 Tran Huynh Nam Phuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­120 ­­­­ ­­­­ 1
457 Tran Minh Dat VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ 1
458 Tran Minh Khang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­131 1
459 Tran Ngoc Nhu Y VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­130 1
460 Tran Ngoc Thach VIE m ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
461 Tran Nguyen Ha Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­145 1
462 Tran Nguyen Minh Khoi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­143 1
463 Tran Nguyen Que Huong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
464 Tran Quang Khai VIE m ­­­­ ­­63 ­­­­ ­­76 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­27 3
465 Tran Quoc Phu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­­­ ­­46 2
466 Tran Son Duy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­114 ­­­­ 1
467 Tran Thanh Tu VIE m ­­29 ­­51 ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
468 Tran Thi Bich Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­91 ­­­­ 1
469 Tran Tu Nam Kha VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 1
470 Trieu Gia Hien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­110 ­­­­ 1
471 Trinh Le Mai VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­124 ­­­­ ­­­­ 1
472 Trinh Thanh Binh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­87 1
473 Truong Phi Cuong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­­­ 1
474 Tsao Yui HKG m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­­­ 1
475 Turqueza Mari Joseph PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
476 Umayan Gabriel John PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­61 1
477 Umayan Samantha Babol PHI f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­81 1
478 Vaingorten Yaaqov CAN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­127 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
479 Van Wely Loek NED m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
480 Varshini V IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­116 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
481 Vasquez Schroeder Rodrigo CHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­143 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
482 Vatsal Singhania IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­115 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
483 Vignesh B IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­97 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
484 Vignesh N R IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­37 ­­­­ ­­­136 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
485 Vijayalakshmi Subbaraman IND f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
486 Villanueva Nelson PHI m ­­­­ ­­­­ ­­89 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­4 ­1 3
487 Vinay Kurtkoti IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­­­ 1
488 Vinod G IND m ­­­­ ­­86 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
489 Vishnu Prasanna. V IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­7 ­­37 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
490 Vo Kim Cang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­27 ­­­­ ­­­­ 1
491 Vo Thi Nhiem VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­­­ ­­­­ 1
492 Vogt Lothar GER m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
493 Vu Ba Khoi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­­­ ­­­108 2
494 Vu Hoang Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­142 1
495 Vu Hoang Gia Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­61 ­­36 3
496 Vu My Linh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­82 ­­­­ 1
497 Vu Nguyen Uyen Nhi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­144 1
498 Vu Phi Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­­­ 1
499 Vu Thi Dieu Ai VIE f ­­­­ ­­76 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­9 ­­33 4
500 Vu Thi Dieu Uyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­69 ­­63 2
501 Vu Van Anh VIE m ­­60 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
502 Vu Vinh Hoang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 ­­­­ 1
503 Vu Xuan Hoang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­117 1
504 Vuong Quynh Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­21 ­­­­ 1
505 Vuong Trung Hieu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­­­­ 1
506 Wan Yunguo CHN m ­­­­ ­4 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
507 Wang Chen CHN m ­­21 ­­­­ ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
508 Wang Jue CHN f ­­37 ­­­­ ­­21 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­80 ­­47 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
509 Wang Li CHN m ­­14 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
510 Wang Shixu B CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­37 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
511 Webb James W USA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­138 1
512 Wei Yi CHN m ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­4 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
513 Wen Yang CHN m ­2 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­2 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
514 Xiang Zeyu CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
515 Xiu Deshun CHN m ­7 ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
516 Xu Hanbing CHN m ­­­­ ­­54 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
517 Xu Huahua CHN f ­­47 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
518 Xu Minghui CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
519 Xu Xiangyu CHN m ­­­­ ­­­­ ­­47 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
520 Xu Yinglun CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­12 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
521 Xu Zhihang CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­62 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
522 Yang Kaiqi CAN m ­­­­ ­­58 ­­29 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
523 Yanjinlkham Bayarsaikhan MGL f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­11 1
524 Yap Kim Steven PHI m ­­25 ­­­­ ­­­­ ­5 ­­15 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
525 Yee Soon Wei BRU m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­120 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
526 Yeoh Li Tian MAS m ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­15 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
527 Yin Stanley GER m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ 1
528 Yu Chaojie CHN m ­­­­ ­­57 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
529 Yu Lie CHN m ­­­­ ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
530 Yu Ruiyuan CHN m ­­­­ ­­­­ ­7 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
531 Yu Yangyi CHN m ­1 ­­­­ ­­22 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
532 Yuan Ye CHN f ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
533 Zeng Chongsheng CHN m ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
534 Zhai Mo CHN f ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
535 Zhang Weida CHN m ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
536 Zhang Xiao CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­120 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
537 Zhang Xiaowen CHN f ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
538 Zhang Ziji CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
539 Zhao Shengxin CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­­­ ­­­117 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
540 Zhao Yuanhe CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­29 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
541 Zhou Jianchao CHN m ­­­­ ­­­­ ­3 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
542 Zhou Weiqi CHN m ­6 ­­­­ ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
543 Zhou Zirun CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­128 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
544 Zou Chen CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­27 ­­46 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
545 Wang Hao CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­1 ­3 ­5 ­1 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
546 Tran Tuan Minh VIE m ­­­­ ­­35 ­­30 ­­30 ­­16 ­­10 ­5 ­7 ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
547 Ni Hua CHN m ­­­­ ­1 ­­­­ ­6 ­­­­ ­­11 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
548 Le Tuan Minh VIE m ­­­­ ­­56 ­­17 ­­­­ ­­20 ­­12 ­­10 ­4 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
549 Swapnil S. Dhopade IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
550 Nguyen Anh Dung VIE m ­­19 ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­­­ ­­14 ­­23 ­­72 ­­11 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
551 Nguyen Anh Khoi VIE m ­­­­ ­­­­ ­­96 ­­28 ­­37 ­­15 ­­16 ­­36 ­­17 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
552 Xu Yi CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­16 ­­21 ­­20 ­­15 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
553 Dao Thien Hai VIE m ­­18 ­­22 ­­23 ­­35 ­­10 ­­17 ­­29 ­­33 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
554 Bui Vinh VIE m ­­­­ ­­14 ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­25 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
555 Hoang Canh Huan VIE m ­­­­ ­­39 ­­63 ­­43 ­­29 ­­19 ­­­103 ­­42 ­­49 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
556 Zhao Jun CHN m ­­12 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­­­­ ­­10 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
557 Tran Minh Thang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­82 ­­75 ­­64 ­­20 ­­63 ­­11 ­­48 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
558 Shomoev Anton RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­21 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
559 Vo Thanh Ninh VIE m ­­43 ­­42 ­­70 ­­32 ­­21 ­­22 ­­41 ­­83 ­­31 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 9
560 Pham Chuong VIE m ­­34 ­­37 ­­24 ­­27 ­­­­ ­­23 ­­66 ­­56 ­­66 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
561 Das Sayantan IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
562 To Nhat Minh HUN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­30 ­­25 ­­79 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
563 Diu Viacheslav RUS m ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­22 ­­46 ­­26 ­­32 ­­58 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
564 Pham Le Thao Nguyen VIE f ­­32 ­­10 ­­36 ­­44 ­­57 ­­27 ­­82 ­­96 ­­47 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 9
565 Nguyen Van Huy VIE m ­­28 ­5 ­­33 ­8 ­­17 ­­28 ­­35 ­­13 ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 9
566 Pascua Haridas PHI m ­­40 ­­­­ ­­37 ­­­­ ­5 ­­29 ­­­­ ­­23 ­­65 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
567 Laznicka Viktor CZE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
568 Gong Qianyun SGP f ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­30 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
569 Le Minh Hoang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­55 ­­60 ­­78 ­­31 ­­77 ­­77 ­­64 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
570 Wynn Zaw Htun MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­20 ­­39 ­­32 ­­38 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
571 Nguyen Van Hai VIE m ­­­­ ­­47 ­­40 ­­33 ­­­­ ­­33 ­­­­ ­­40 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
572 Praveen Kumar C IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­135 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
573 Dang Hoang Son VIE m ­­­­ ­­­­ ­­44 ­­13 ­­54 ­­35 ­­91 ­­59 ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
574 Tu Hoang Thong VIE m ­­23 ­7 ­­34 ­­19 ­­47 ­­36 ­­27 ­­32 ­­87 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 9
575 Smirnov Pavel RUS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­37 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
576 Tran Manh Tien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­36 ­­40 ­­38 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
577 Lee Qing Aun SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
578 Bogdanovich Stanislav UKR m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­4 ­­15 ­­80 ­3 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
579 Dimakiling Oliver PHI m ­­16 ­­23 ­­15 ­­12 ­­11 ­­40 ­­56 ­­91 ­­78 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 9
580 Duong The Anh VIE m ­­­­ ­­19 ­­49 ­­14 ­­34 ­­41 ­­69 ­­92 ­­74 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
581 Nguyen Thi Thanh An VIE f ­­35 ­­29 ­­78 ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­86 ­­74 ­­79 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
582 Li Ruofan CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­33 ­­95 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
583 Nguyen Thi Mai Hung VIE f ­­31 ­­79 ­­61 ­­­­ ­­56 ­­44 ­­60 ­­­125 ­­90 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
584 Vo Thi Kim Phung VIE f ­­­­ ­­­­ ­­81 ­­50 ­­62 ­­45 ­­36 ­­97 ­­42 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
585 Lu Chan Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­46 ­­98 ­­38 ­­96 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
586 Tu Hoang Thai VIE m ­­24 ­­33 ­­57 ­­49 ­­50 ­­47 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
587 Cao Sang VIE m ­­13 ­­15 ­­52 ­­­­ ­­35 ­­48 ­­78 ­­44 ­­13 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
588 Andyka Pitra INA m ­­­­ ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­25 ­­49 ­­73 ­­­119 ­­­112 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
589 Nguyen Ngoc Truong Son VIE m ­5 ­3 ­­12 ­1 ­4 ­5 ­­­­ ­­15 ­­16 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 8
590 Zhou Guijue CHN f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­50 ­­53 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
591 Low Zhen Yu Cyrus SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
592 Tong Thai Hung VIE m ­­56 ­­48 ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­52 ­­95 ­­­­ ­­­104 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
593 Le Huu Thai VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­­46 ­­63 ­­­108 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
594 Ramnath Bhuvanesh.R IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­54 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
595 Tran Ngoc Lan VIE m ­­­­ ­­53 ­­88 ­­64 ­­48 ­­55 ­­30 ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
596 Luong Phuong Hanh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­56 ­­89 ­­­110 ­­60 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
597 Sivakumar Ashvin SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­57 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
598 Vasilyev Mikhail UKR m ­­50 ­­71 ­­93 ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­­100 ­­­124 ­­­133 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
599 Pham Duc Thang VIE m ­­­­ ­­38 ­­­­ ­­45 ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
600 Zhang Zhong CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­2 ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
601 Nguyen Dang Hong Phuc VIE m ­­­­ ­­83 ­­97 ­­56 ­­45 ­­60 ­­39 ­­­­ ­­88 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
602 Le Hoang Tran Chau VIE f ­­­­ ­­70 ­­66 ­­48 ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
603 Nay Oo Kyaw Tun MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­36 ­­62 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
604 Pham Thi Thu Hien VIE f ­­­­ ­­72 ­­79 ­­52 ­­­­ ­­63 ­­88 ­­­121 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 7
605 Khin Ko MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­64 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
606 Hoang Thi Bao Tram VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 ­­53 ­­65 ­­54 ­­­116 ­­76 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
607 Vo Dai Hoai Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­83 ­­42 ­­28 ­­66 ­­64 ­­­­ ­­­110 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
608 Li Xueyi CHN f ­­­­ ­­­­ ­­90 ­­­­ ­­38 ­­67 ­­97 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 4
609 Tran Le Dan Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­69 ­­74 ­­68 ­­96 ­­­112 ­­­134 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 7
610 Sie Thu MYA m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
611 Ghosh Diptayan IND m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­7 ­­24 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
612 Nava Roderick PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­85 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
613 Tran Quoc Dung VIE m ­­36 ­­44 ­­59 ­7 ­­43 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 6
614 Durarbayli Vasif AZE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
615 Tin Jingyao SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­38 ­­27 ­9 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
616 Le Thanh Tai VIE m ­­52 ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­1 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
617 Nguyen Huu Hoang Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­10 ­­12 ­­25 ­­32 4
618 Nguyen Hoang Viet VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­100 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
619 Nguyen Tien Duc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­101 ­­­129 ­­­­ ­­­­ 2
620 Nguyen Thai Duong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­102 ­­37 ­­­­ ­­­­ 2
621 Ton That Viet Khoa VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­103 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
622 Tran Thi Mong Thu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­98 ­­59 ­­75 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­11 ­­21 ­­37 ­­56 7
623 Le Quang An VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­12 ­­61 ­­­­ ­­­­ 2
624 Gaticales Martin PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­13 ­­55 ­­­­ ­­­­ 2
625 Nguyen Duy Trung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­14 ­­26 ­­60 ­­­­ 3
626 Manaog Stewart PHI m ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­15 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 3
627 Ting Marvin PHI m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­16 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
628 Le Minh Tu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­17 ­­25 ­­­­ ­­­­ 3
629 Deng Tianle CHN m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­18 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
630 Huynh Hai Him VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­19 ­­22 ­­­­ ­­­­ 2
631 Nguyen Huynh Tuan Hai VIE m ­­­­ ­­64 ­­­­ ­­­­ ­­44 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­2 ­1 ­5 ­5 6
632 Le Thi Phuong Lien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­20 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
633 Nguyen Quoc Hy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­107 ­­92 ­­21 ­­23 ­­­­ ­­­­ 4
634 Nguyen Thi Minh Thu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­22 ­­32 ­­45 ­­­­ 3
635 Doan Thi Van Anh VIE f ­­­­ ­­85 ­­75 ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­23 ­4 ­­58 ­­17 7
636 Ngo Thi Kim Tuyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­24 ­­17 ­­29 ­­­­ 4
637 Nguyen Minh Thang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­25 ­­46 ­­­­ ­­­­ 2
638 Nguyen Thanh Thuy Tien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­26 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
639 Vo Thi Thuy Tien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­27 ­­­­ ­­64 ­­48 3
640 Woong Zhi Wei William SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­28 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
641 Lee Jun Wei SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­29 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
642 Pham Minh Hieu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­3 ­2 ­­17 ­2 4
643 Nguyen Huynh Trong Hai VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­30 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
644 Koh Ming Yao Gavin SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­31 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
645 Nguyen Ngoc Thuy Trang VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­32 ­­11 ­­­­ ­­16 4
646 Nguyen Truong Bao Tran VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­63 ­­72 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­33 ­­35 ­­20 ­­14 6
647 Tran Thi Hong Phan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­34 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
648 Nguyen Lam Tung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­35 ­­­­ ­­63 ­­­­ 2
649 Nguyen Thi Minh Oanh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­36 ­­­­ ­­14 ­­­­ 2
650 Bach Ngoc Thuy Duong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­93 ­­37 ­­29 ­­­­ ­­­­ 4
651 Ton Nu Hong An VIE f ­­57 ­­77 ­­87 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­38 ­5 ­­39 ­­66 7
652 Nguyen Hoang Dang Huy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­39 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
653 Nguyen Trong Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­4 ­­10 ­­­­ ­­­­ 2
654 Tran Nguyen Dang Khoa VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­40 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
655 Vo Huynh Thien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­41 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
656 Chow Kit Meng Jordan Max SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­42 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
657 Pham Tran Gia Thu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­43 ­­87 ­­70 ­­­­ 3
658 Frost Peter AUS m ­­­­ ­­92 ­­­101 ­­62 ­­79 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­44 ­­­­ ­­­­ ­­41 6
659 Tran Thi Kim Cuong VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­45 ­­­127 ­­­­ ­­­­ 2
660 Nguyen Duc Sang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­46 ­­57 ­­­­ ­­28 3
661 Do Hoang Minh Tho VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­47 ­8 ­­­­ ­­­­ 2
662 Tan Jun Yi Royce SGP m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­48 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
663 Nguyen Hoang Thai Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­49 ­­85 ­­­­ ­­95 3
664 Nguyen Phuoc Tam VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­72 ­­66 ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­81 ­5 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
665 Nguyen Xuan Nhi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­50 ­­49 ­­27 ­­­­ 3
666 Vo Pham Thien Phuc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­51 ­­45 ­­­­ ­­23 3
667 Tran Dang Minh Quang VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­52 ­­­­ ­­11 ­­­­ 2
668 Duong Thien Chuong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­53 ­7 ­­­­ ­­13 3
669 Hoang Minh Hieu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­54 ­­­­ ­­67 ­­­­ 2
670 Nguyen Thi Phuong Thy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­55 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
671 Truong Anh Kiet VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­56 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
672 Truong Tran Loan Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­57 ­­90 ­­­­ ­­­­ 2
673 Nguyen Minh Trong VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­58 ­­44 ­­­­ ­­­­ 2
674 Ly Dinh Minh Man VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­59 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
675 Che Quoc Huu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­86 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­6 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 2
676 Bui Nhat Tan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­60 ­­54 ­­­­ ­­52 3
677 Le Tri Kien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­61 ­­­­ ­­­­ ­­30 2
678 Nguyen Hai Phuong Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­62 ­­91 ­­­­ ­­­­ 2
679 Dang Anh Minh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­63 ­­20 ­­55 ­­21 4
680 Kuich Gero SUI m ­­­­ ­­90 ­­­104 ­­­­ ­­80 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­64 ­­92 ­­­­ ­­­­ 5
681 Bui Ngoc Phuong Nghi VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­65 ­­70 ­­­­ ­­98 3
682 Nguyen Lam Thien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­66 ­­52 ­­­­ ­9 3
683 Nguyen Le Ngoc Quy VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­­101 ­­­­ ­­54 3
684 Nguyen Trong Nhan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­68 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
685 Luu Duc Hai VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­69 ­­­­ ­­52 ­­­­ 3
686 Vu Quang Quyen VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­67 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­7 ­­40 ­­­­ ­6 4
687 Phan Nhat Y VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­70 ­­­104 ­­­­ ­­­­ 2
688 Tran Nhat Phuong Hn VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­71 ­­72 ­­98 ­­­­ 3
689 Vo Thien An VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­72 ­­­­ ­­­­ ­­­123 2
690 Nguyen Minh Trang VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­73 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
691 Nguyen Thi Kim Tuyen VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­74 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
692 Lim Kian Hwa MAS m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­75 ­­67 ­­78 ­­­­ 3
693 Thai Ngoc Tuong Minh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­76 ­­­103 ­­­­ ­­­­ 2
694 Wolfaardt Francois RSA m ­­64 ­­87 ­­­103 ­­77 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­77 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 5
695 Nguyen Thien Ngan VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­78 ­­71 ­­44 ­­­­ 3
696 Nguyen Ha Minh Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­79 ­­95 ­­­­ ­­­­ 2
697 Doan Thi Hong Nhung VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­8 ­­­­ ­­62 ­7 3
698 Nguyen Thanh Vinh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­80 ­­59 ­­­­ ­­­­ 2
699 Nguyen Xuan Hien VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­81 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
700 Luu Ha Bich Ngoc VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­82 ­­83 ­­­­ ­­­104 3
701 Tong Hai Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­83 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
702 Tran Lam Tu Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­84 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
703 Doan Phan Khiem VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­85 ­­65 ­­­­ ­­­­ 2
704 Le Minh Tuan Anh VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­86 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
705 Tran Thi Kim Lien VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­87 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
706 Pham Tran Gia Phuc VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­88 ­­81 ­­19 ­­24 4
707 Nguyen Le Minh Phu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­89 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
708 Nguyen Tran Ngoc Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­60 ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­9 ­­34 ­­38 ­­40 5
709 Tran Dinh Dang Khoa VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­90 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
710 Nguyen Manh Hung VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­91 ­­93 ­­­­ ­­­116 3
711 Nguyen Dang Bao VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­92 ­­69 ­­­­ ­­­­ 2
712 Nguyen Thi Ngoc Han VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­93 ­­88 ­­­­ ­­­­ 2
713 Phan Thi Trac Van VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­94 ­­­112 ­­­119 ­­­101 4
714 Nguyen Thi Huynh Thu VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­95 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
715 Tran Tuan Vu VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­96 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
716 Le Phi Lan VIE m ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­97 ­­94 ­­­­ ­­64 3
717 Trinh Bich Thuy VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­98 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
718 Dinh Nguyen Hien Anh VIE f ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­99 ­­­­ ­­­­ ­­­­ 1
ID Name FED Flag S 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019M 2016C 2017C 2018C 2019C Times


 Tổng số kỳ thủ tham dự theo tên quốc gia

No Country Flag Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Argentina 6 1 3 2
2 Australia 8 3 1 1 1 1 1
3 Azerbaijan 1 1
4 Brazil 1 1
5 Brunei Darussalam 1 1
6 Bulgaria 2 1 1
7 Canada 5 1 1 2 1
8 Chile 1 1
9 China 127 15 13 26 4 4 9 23 16 17
10 Czech Republic 2 1 1
11 Egypt 1 1
12 England 6 1 1 1 3
13 FIDE Player 1 1
14 France 1 1
15 Georgia 3 1 1 1
16 Germany 4 1 2 1
17 Hong Kong 2 1 1
18 Hungary 9 2 1 1 1 1 2 1
19 India 132 2 2 6 4 5 14 49 50
20 Indonesia 34 1 2 3 1 1 1 7 8 10
21 Jamaica 1 1
22 Kazakhstan 3 1 1 1
23 Lithuania 1 1
24 Malaysia 19 1 1 1 1 1 2 4 8
25 Mongolia 2 2
26 Myanmar 13 1 1 4 4 2 1
27 Netherlands 1 1
28 Philippines 102 11 11 12 4 14 5 12 13 20
29 Romania 1 1
30 Russia 17 1 2 2 3 3 3 3
31 Singapore 28 2 6 2 2 10 4 2
32 South Africa 5 1 1 1 1 1
33 South Korea 8 2 2 2 2
34 Spain 2 2
35 Sri Lanka 4 2 2
36 Switzerland 5 1 1 1 1 1
37 Thailand 2 2
38 Uganda 2 1 1
39 Ukraine 13 1 1 1 1 2 2 3 2
40 United States of America 1 1
41 Uzbekistan 5 1 2 1 1
42 Venezuela 2 1 1
43 Vietnam 777 30 48 51 50 43 126 145 131 153
--- Ʃ Total --- 1361 65 93 104 78 80 172 233 248 288
No Country Flag Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

© 2019 HDBank international chess cup All Rights Reserved. Designed By Vietnamchess