05 Tháng 12 2023

Cơ cấu giải thưởng HDBank 2020

Cơ cấu giải thưởng HDBank 2020

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tổng giải thưởng của giải năm 2020 là 70,000USD (khoảng 1,6 tỷ VND), chia ra bảng Masters là 64,000USD và 6,000USD cho Challengers. Hạng cao nhất của bảng Masters là 18,000USD, Giải dành cho nữ cao nhất là 5,000USD.

Giải thưởng chia theo thứ hạng, nếu có nhóm bằng điểm nhau thi công tiền thưởng của cả nhóm đó lại và chia đều cho các kỳ thủ có cùng số điểm.

Bảng Masters

Bảng Challengers

Hạng Giải thưởng (USD)
1 18,000
2 9,000
3 6,000
4 4,000
5 2,500
6 2,000
7 1,500
8 1,000
9 800
10 800
11 600
12 600
13 500
14 500
15 500
16 500
17 300
18 300
19 300
20 300
21 200
22 200
23 200
24 200
25 200
26 200
Nữ 1 5,000
Nữ 2 3,000
Nữ 3 2,000
Nữ 4 1,000
Nữ 5 800
Nữ 6 500
U16 250
>60 250
Tổng cộng 64,000
Hạng Giải thưởng (USD)
1 1,500
2 1,000
3 800
4 600
5 400
6 300
Nữ 1 500
Nữ 2 300
Nữ 3 200
U12 200
>60 200
Tổng cộng 6,000

 

 

© 2019 HDBank international chess cup All Rights Reserved. Designed By Vietnamchess